Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Phường 4

Đông Hà - Quảng Trị
quangtri-thcsduong9@edu.viettel.vn